Samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning ska vara assistansgrundande

Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning. Det gläder mig att vi nu kan skicka ut de här förslagen på remiss, säger socialminister Lena Hallengren.

Remisstiden går ut den 9 december 2019. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer