Vetenskapliga studier runt omkring polyartrit

De olika stadierna vid cP och RA

Steg I.
cP börjar (stadium I) kännetecknas av synovit eller inflammation i det synoviala membranet, vilket orsakar svullnad av de involverade lederna och smärtan under rörelsen. Under denna fas finns ett högcellsantal i synovialvätska när immunceller migrerar till inflammationsstället. Men i detta skede finns det vanligtvis ingen gemensam förstörelse som kan ses på röntgen, med undantag för svullnad av mjukvävnad och eventuellt en effusion via ultraljud

Steg II.
I måttlig RA, fas II, har en spridning av inflammation i synovialvävnaden, ledhålan och över ledbrusk. Denna inflammation kommer gradvis leda till förstörelse av brosket, åtföljt av en smalning av leden. Smärta ökar, ledningen blir så långsamt stel. Morgonstyvhet ökar

Steg III.
Svår RA, stadium III, kännetecknas av bildandet av pannus i synoviumet. Förlusten av ledbrusk gör benet under brosket. Dessa förändringar är synliga på röntgen, tillsammans med erosioner runt kanterna av leden. Dessutom är de första gemensamma missbildningarna det som nu klart ses

Steg IV.
Steg IV är också sista skedet av RA. Den inflammatoriska processen har sjunkit och bildandet av fibrös vävnad och / eller fusion av benet resulterar i uppsägning av ledfunktion. Joint är förstört, det har ingen funktion. Detta steg kan vara associerat med bildningen av subkutana noduler, kallas det reumatiska knutor

På nivå IV måste de respektive lederna ersättas för att leva rimligen nästan utan smärta.

Vad är inflammatorisk polyartrit

Publicerat av

Liz

Att acceptera vad som händer och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv Liz Photopage Instagram

14 reaktioner till “Vetenskapliga studier runt omkring polyartrit”

 1. NT-rådets rekommendation till Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare

  NT-rådet rekommenderar landstingen
  – att i valet mellan Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare, i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar. Vid förskrivning på recept är Enbrel (etanercept) mest kostnadseffektivt i dagsläget. Regionala upphandlingar kan göra att andra produkter är mer kostnadseffektiva via rekvisitionshantering.
  – att i valet mellan Olumiant och Xeljanz i första hand välja Olumiant som är det mest kostnadseffektiva alternativet av JAK-hämmarna. När det finns medicinska skäl är Xeljanz ett alternativ till Olumiant.
  – att följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

 2. https://curearthritis.org/jra-diagnosis-not-definition/
  Juvenile Rheumatoid Arthritis [/url](JRA) / Not a Definition

  Growing up, it was difficult to gain acceptance and understanding by her peers as she was the only child in her hometown with a diagnosis of JRA. Arthritis is most often seen as a disease experienced by the elderly, many of us unaware of the devastation it can cause in childhood sufferers. Chelsie hopes that by sharing her story and experiences with RA, both good and bad, she may help others to feel less isolated and alone in their own struggles.
  Looking To Block -Inflammation In Juvenile Arthritis
  https://curearthritis.org/scientist-to-block-inflammation-juvenile-arthritis/

  Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is an inflammatory disorder that often begins with swollen, warm and painful joints. In patients with JIA, their joints tend to “flare” up with inflammation and then subside. These flares cause aching joints on one or both sides of the body.

 3. Reumatiker har rätt till rörelse

  Att leva med reumatisk sjukdom innebär för många att leva med värk, med nedsatt rörelseförmåga och en försämrad livskvalité. För oss är rätten till rörelse livsviktig. Vi behöver rehabilitering. Våra medlemmar i Västernorrland vittnar om bristerna inom rehabiliteringen, köer till varmbassäng och stora grupper för att nämna några problem.

  Läs mer
  Läs ocksä
  Politikerna är vaga om patienternas rättigheter

 4. Många kvinnor med funktionsnedsättning har inkomster som inte räcker för att försörja sig själva och eventuella barn. Det visar en ny rapport som Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet presenterar för regeringen 15 april.
  – Kvinnor med funktionsnedsättning behöver synliggöras mer inom såväl jämställdhets- som funktionshinderpolitiken, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

  Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet har haft regeringens uppdrag att särskilt kartlägga hinder för den ekonomiska jämställdheten för kvinnor med funktionsnedsättning.

  Läs mer
  https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kvinnor-med-funktionsnedsattning-missgynnas-pa-arbetsmarknaden?

 5. COX-2-hämmare är på Kloka listan

  COX-2-hämmare höjer risken för kardiovaskulär händelse, men för celecoxib i låg dos är inte risken större än för naproxen. Celecoxib rekommenderas därför i andra hand på Kloka listan för patienter med inflammatoriska sjukdomar, reumatologiska sjukdomar och ökad risk för gastrointestinala biverkningar.

 6. Helps biologists in RA? The genes reveal it in a genetic markers, watch OPTIMA Study.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30963994
  Everyone has two HLA-DR genes from mother and father. The following variants of the ”shared epitope” cannot be present in any of the parental genes, in one of the parental genes or in both inherited genes. The study found out that the effect of adalimumab with methotrexate was better than more HLA DBR1 gene variants was available

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *