Kunnskap og forskning vedrørender Duchenne muskeldystrofi og Dystrophia myotonica?

NMK-samarbeidet har evaluert status for eksisterende tilbud, kunnskap og informasjon vedrørende diagnosene, og hva som trengs av videre utvikling og forskning.

UNN.no

#DMD

Författare: Mia

Mamma til gutten med spinal muskelatrofi (SMA I-II) Mitt Yrke: Intensivsykepleier Mom to a little boy with spinal muscular atrophy type 1-2 Profession intensive care nurse.