Översyn av behandlingsmetoder mot komplexa smärttillstånd

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får i uppdrag att utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd. Man ska även utvärdera metoder för behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi. Det beslutade regeringen i veckan.

– Regeringen ser ett behov av att utvärdera vilka metoder som används vid den typ av smärttillstånd som under lång tid och i hög grad begränsar många personers liv, säger socialminister Lena Hallengren.

Ta del av pressmeddelandet

#reumatologi #fibromyalgi #smärta

Författare: Mia

Mamma til gutten med spinal muskelatrofi (SMA I-II) Mitt Yrke: Intensivsykepleier Mom to a little boy with spinal muscular atrophy type 1-2 Profession intensive care nurse.