Muskel- og skjelettsykdommer koster mest

1 av 5 i Norge har muskel- og skjelettsykdommer – over 1 million mennesker. Disse sykdommene koster samfunnet 255 milliarder i året og den største kostnaden betaler pasientene selv i form av lavere livskvalitet og tapte leveår.

Med relativt enkle grep kan vi bedre situasjonen for alle med revmatisk sykdom og muskel og skjelettplager – og samtidig spare samfunnet for milliarder av kroner.

Les mer om Remus-rapporten

Författare: Mia

Mamma til gutten med spinal muskelatrofi (SMA I-II) Mitt Yrke: Intensivsykepleier Mom to a little boy with spinal muscular atrophy type 1-2 Profession intensive care nurse.