Non Public Area: Medlemsområde – Mitgliederbereich

Tillgång till dessa inläggen har endast medlemmar!
Access to specific posts has VIP members only!
Zugang zu diesen Beiträgen haben nur Mitglieder!

Publicerat av

Liz

Att acceptera vad som händer och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg Instagram

10 reaktioner till “Non Public Area: Medlemsområde – Mitgliederbereich”

 1. Reumatologi

  Vetenskapliga studier runt omkring polyartrit
  https://liz-sma-blog.eu/?p=1905

  Je mehr Zeit vergeht in der Erstellung der Diagnose bei RA, je schlechter ist die Prognose für RA Patienten für den Rest des Lebens
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4318

  Hudreaktioner vid injektionsstället på Kevzara
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4062

  AbbVie får FDA’ s godkända av Rinvoq® (upadacitinib), en nytt oral JAK-hämmare för behandling hos måttlig till svår reumatoid artrit
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4234

  Rituximab infusion tolereras bättre med antiallergiska medel!
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2633

  När RA går inte ensam-Olika comorbiditeter vid reumatoid artrit (RA)
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2727

  Sind NSAIDs erförderlich bei Spondylarthritis
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2725

  Vad blev av gamla reliken i reumabehandling med Amuno Retard, Amuno M, Amuno som juice! (NSAID – Indometacin)
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2706

  Har en armbågsleden smärtlindrande effekt!
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2926

 2. Allmänt-Allgemein

  Till minne av människor de vi förlorat – Heaven has gained a new angel 🦋🌈
  http://liz-sma-blog.eu/?p=2759

  Låt oss prata
  Ett litet samtal kan göra så mycket
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4799

  Allt om sjukvård
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4027
  Smalltalk till olika sjukdomar

  Allt inom hjälpmedel: Frågor & svar
  Alles über Hilfsmittel: Fragen u. Antwort
  http://liz-sma-blog.eu/?p=1774

  SCALA HAMMERSMITH
  http://liz-sma-blog.eu/?p=3929

  Förbättringar + uppdateringar av formulär och mycket mer
  https://liz-sma-blog.eu/?p=845

  Karpaltunnelsyndrom (KTS/CTS) – Therapiealternativen

  https://liz-sma-blog.eu/?p=2512

  Behandling för karpaltunnelsyndrom + ökad risk för hjärtsvikt och amyloidos

  https://liz-sma-blog.eu/?p=2942

  Zunehmende wirtschaftlichen Belastung durch überteuerte Therapien – Neue Einschätzung

  https://liz-sma-blog.eu/?p=2621

  Att baka sockerfritt
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2597

  Antiinflammatorisk kost vid polyartrit

  https://liz-sma-blog.eu/?p=1964

  Låg-FODMAP-diet: Särskild kostråd vid colon irritabile (IBS)

  https://liz-sma-blog.eu/?p=3046

  Personlig assistent – ansöka om dubbelassistans och fler mer
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4069

  Självförsvar och kurser för rullstolsanvändare
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4174

  Risiko auf Unterzuckerung bei Tramadol
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4300

  Hur mycket vitaminer B12 behöver vi, utan att skada det enterala mikrobiom

  http://liz-sma-blog.eu/?p=4413

  Neue Studienergebnisse zu Protonenpumpenhemmern (PPI) zeigt auf, das Ihr Ruf besser ist wie gedacht
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4451

  Genterapi som används i behandlingssyfte vid olika sjukdomar
  http://liz-sma-blog.eu/?p=1643

  OFF Label behandling
  https://liz-sma-blog.eu/?p=750

 3. SMA

  Podden om SMA: Sjukt Liv
  http://liz-sma-blog.eu/?p=1

  Vetenskapliga artiklar om spinal muskelatrofi
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4484

  Respiratorbehandling vid barn med SMA Typ I (Werdnig-Hoffmann) och SMARD1

  http://liz-sma-blog.eu/?p=1004

  Chop Intend Scala vid spinal muskelatrofi
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4226

  New Cohort Study to Spinraza in Adult Spinal Muscular Atrophy (SAS)
  http://liz-sma-blog.eu/?p=517


  Tidig behandling och prognos för patienter med spinal muskelatrofi (SMA)

  http://liz-sma-blog.eu/?p=3659

  Spinraza is a Long-Term treatment and SMA patients Benefit
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3910

  Behandling med nusinersen vid äldre och vuxna SMA-patienter

  https://liz-sma-blog.eu/?p=3908

  Administration of NUSINERSEN through an intrathecal port in SMA patients with Patient with scoliosis
  http://liz-sma-blog.eu/?p=140

  Magnetisk resonansneurografi (MRN) vid Icke-pediatriska patienter med spinal muskelatrofier (SMA I, II III)
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2894

  Fallstudier: Hudnekros efter behandling med nusinersen/spinraza vid spädbarn med spinal muskular atrofi
  https://liz-sma-blog.eu/?p=495

  If nature helps – alternative treatment in SMA
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3937

  Bettina would like to live, please donate for a treatment with Spinraza
  https://liz-sma-blog.eu/?p=449

  Forscher der Uniklinik Köln entdecken ein Gen, das vor erblicher Erkrankung schützt
  https://liz-sma-blog.eu/?p=325

  Rezessive spinobulbäre Muskelatrophie – Differentialdiagnose und Therapie
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3906

  Defects in glucose metabolism play an important contributory role in SMA
  https://liz-sma-blog.eu/?p=346

  Biochemical and cellular analyses in spinal muscular atrophy
  https://liz-sma-blog.eu/?p=512

  Non-neuromuscular phenotypes in patients by SMA

  https://liz-sma-blog.eu/?p=3914

  Genterapier för neuromuskulära sjukdomar
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3927

  Neugeborene mit 4 Kopien sind in den USA zunächst von der Spinraza-Therapie ausgeschlossen
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3933

  Die Rolle der RNA-Struktur des kritischen Exon Gens für spinale Muskelatrophie diktiert
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3931

  Schwere Hirnbeteiligung bei spinaler Muskelatrophie Typ 0 (SMA0)
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3037

  Lebensqualität durch eine effektive Behandlung bei Erwachsene mit spinaler Muskelatrophie
  http:s//liz-sma-blog.eu/?p=3925

  Gibt es Hoffnung für die spinale Muskelatrophie durch eine synthetische Therapie?
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3916

  Antisense Oligonukleotiden (ASO) Therapie schützt besser vor spinale Muskelatrophie als Nusinersen alleine
  https://liz-sma-blog.eu/?p=2636

  Fysiskt, mentalt, välbefinnande av kvinnor som har ett barn eller vuxna bor hemma med spinal muskelatrofi
  https://liz-sma-blog.eu/?p=1024

  Sensory-Motor Circuit Dysfunction in SMA
  https://liz-sma-blog.eu/?p=3912

  Långtidsstudie visar – Början av skolios och behov av icke-invasiv ventilation vid spinal muskelatrofi av Typ II
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4121

  Åt och sväljningsbesvär vid patienter med spinal muskelatrofi typ III
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4201

  Anestesi: Postoperativt handläggning av en patient med sjukligt överviktigt hos spinal muskelatrofi typ III och obstruktiv sömnapné
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4378

  ASO för behandling vid spinal muskelatrofi (SMA)
  ASO für die Behandlung der spinale Muskelatrophie
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4531

  New Study results from Germany: Neurofilament light chain in serum of adolescent in adult patients with SMA under treatment with nusinersen/spinraza
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4534

  Effektivt förebyggande och behandling av muskelsvaghet vid kroniska sjukdomar
  http://liz-sma-blog.eu/?p=4952

  Reducerad EphA4 receptor lindrar inte sjukdomen vid svårt spinala muskelatrofier (SMA)
  http://liz-sma-blog.eu/?p=5401

 4. Treatment in Spinal Muscular Atrophy

  Spinale Muskelatrophie: Update zu Zolgensma neuste Studienergebnisse
  https://liz-sma-blog.eu/?p=4437

  Zolgensma: Olika studier och rapporter

  https://liz-sma-blog.eu/?p=4613

  Cytokinetics: Reldesemtiv (CK-2127107)

  https://liz-sma-blog.eu/?p=436

  Spinraza: Access & Reimbursement Details by Country

  https://liz-sma-blog.eu/?p=3920

  Scholar Rock Update to SRK-015 to Spinal Muscular Atrophy
  https://liz-sma-blog.eu/?p=182

  CK-2127107: Klinisk studie i fas 2 hos patienter med SMA typ II, typ III eller typ IV

  https://liz-sma-blog.eu/?p=186

  LMI070 (branaplam) in Spinal Muscular Atrophy (SMA)
  https://liz-sma-blog.eu/?p=441

  Roche bringing patient support for spinal muscular atrophy (SMA) with Risdiplam

  https://liz-sma-blog.eu/?p=192

  Rainbowfish in pre-symptomatic babies with spinal muscular atrophy
  https://liz-sma-blog.eu/?p=1037

  Hur fungerar Zolgensma vid Spinal MuskelAtrofi

  https://liz-sma-blog.eu/?p=2518

 5. Enteral och parenteral nutritionsbehandling (SPN, eller TPN)

  Näringsbehandlingen är avses att tillhandahålla energi och näringsämnen och administreras via en kateter eller sond i halsen Det finns den total parenteral nutrition (TPN) eller alternativt stödjande parenteral näring kalles (SPN)

  När du har ett magsår och har ett knapp (PEG eller Mic) är detta det bättre alternativet

  Tack alla , särskilt Bente från gastrologin för en professionell läsning och inlägg i vårt medlemsområde

  Jag uppskattar det mycket när du ställer så många frågor till mig

  http://www.fresenius-kabi.se
  Lakemedelsboken.se

  Feeding Tube
  How often do you opening PEG and left out air?

  Allt om Sondmating

Kommentarer inaktiverade.