Skip to content

Kategori: Polyartrit

Polyartrit är en aggressiv sjukdom som fullständigt förstör kroppen utan behandling. De tillhör autoimmun sjukdom.