Liz Andersson

About Liz Andersson

Att besöka min andra bloggar Att leva med reumatoid artrit

Kliniska studier om LMI070 (branaplam) vid spinal muskelatrofi

LMI070 (Branaplam) är en experimentell forskning av ett läkemedel som kan användas i framtiden vid spinal muskelatrofi. Branaplam är en liten molekyl som utvecklats av Novartis. Novartis kommer att fortsätta den kliniska utvecklingen av LMI070 (Branaplam) för behandling av spinal muskelatrofi (SMA) efter en tvåårig paus. We have a molecule… Att fortsätt läsa

Leitline: Diagnosestellung und Behandlung bei SMA Patienten

Die klinische Behandlung bei Patienten mit SMA sollte an ihren jeweiligen gegen- wärtigen Funktionsstatus angepasst sein und nicht an ihre ursprüngliche Einteilung. Deshalb wird bei den folgenden Empfehlungen auf den gegenwärtigen Funktionsstatus, „Sitzen nicht möglich“, „Sitzen möglich“, „Gehfähig“ Bezug genommen. „Sitzen nicht möglich“ heißt, dass die Kinder gegenwärtig nicht in… Att fortsätt läsa

Gåstöd och gåstol R82 Mustang

Reklam För barn med särskilda behov, gåstol med säte R82 Mustang. Mustang är ett gånghjälpmedel med användbarhet och flexibilitet som stimulerar barnets utveckling på ett sätt som inga andra hjälpmedel.De olika storlekarna passar barn från 1 års ålder till ungdomar upp till en längd på 170 cm. Läs mere etac