BE SMA AWARE > August is SMA Awareness Month – Augusti vara månaden då SMA uppmärksammas

We sprayed all our positive vibs and show muscles for our weakest 💪
Spinal Muscular Atrophy is the number one genetic killer of children under two

I know that wounds of losing a child never heals completely,
Of course we thinking on all the parents who lost their child to SMA

❤They will never be forgotten as long as we talk about them 🦋

För alla med SMA är kämpar

Vi sprida alla våra positiva vibbar och visar muskler för våra svagaste 💪
Spinala Muskelatrofi är ärftliga sjukdomar som kännetecknas av att motoriska nervceller i mellanhjärnan

Spinala muskelatrofier tillhör de vanligaste ärftliga neuromuskulära sjukdomarna. Varje år insjuknar 4-8 barn per 100 000 nyfödda i den svåraste och samtidigt vanligaste formen, SMA I, vilket innebär 4-8 barn per år i Sverige. Varje år insjuknar 2-3 personer per 100 000 i SMA II och III, vilket innebär att 2-3 personer med vardera typen insjuknar varje år i Sverige.

SMA förekommer något oftare hos pojkar än flickor. Skillnaden i könsfördelning är större vid SMA II och SMA III.

Jag vet att sår att förlora ett barn aldrig läker helt,
Självklart tänker vi på alla föräldrar som förlorat sitt barn till SMA

❤De kommer aldrig att glömmas så länge vi pratar om🦋

Vi hjälper och sprida kunskap om SMA 🙂

Jag uppdaterat mitt blogginlägg 2018-08-11

11 kommentarer

Video från SMA Finland till SMA månad augusti 2018. SMA är en sällsynt genetisk sjukdom och det här är barnen, vuxna bakom sjukdomen.
Vi hälsar vår kollegor på Finland ❤️

Pictures say more like a thousand words. Even if I dont understand finnish, I understand the pictures. Children who treated with spinraza, adults without therapy.

Thank you to Finland, you are great 👏👍💪

Kommentarer stängda