Beslutsforumet säger att SMA-läkemedlet Spinraza är reserverat för barn, men Norge gör ett nytt beslutt. De säger nej till åldersgräns

Stort vitt beslut från Norge. Ingen åldersgräns vid behandling med Spinraza mot spinal muskelatrofi

Dagens vilkår for bruk av nusinersen (Spinraza) bygger på eksisterende kunnskap om effekt ved ulike typer spinal muskelatrofi og for ulike aldersgrupper. Vilkårene kan endres gitt at det foreligger dokumentasjon som viser god nok effekt/nytte og kostnadseffektivitet for andre grupper med spinal muskelatrofi. Dersom det tilkommer ny kunnskap (herunder om pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m.m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen vurderes på nytt.

*Nusinersen (Spinraza) introduceras inte som standardbehandling för alla patienter med spinal muskelatrofi ( SMA)*

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.
Liz Andersson

About Liz Andersson

Att besöka min andra bloggar Att leva med reumatoid artrit

One Response to Beslutsforumet säger att SMA-läkemedlet Spinraza är reserverat för barn, men Norge gör ett nytt beslutt. De säger nej till åldersgräns