Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

”Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer ”, også kjent som ”Muskelregisteret”, er et nasjonalt kvalitetsregister som administreres av Universitetssykehuset i Nord Norge, og som drives i samarbeid med Nevromuskulært Kompetansesenter – NMK. Det er frivillig å registrere seg, men det er legenes og sykehusavdelingenes ansvar å utføre registreringen… Att fortsätt läsa