Hur fungerar och arbetar lumbalpunktion

Universitetssjukhuset i Freiburg har nu översatt denna populära video från tyska till engelska. Det är också en liten utbildning för patienter som kommer från utlandet till Freiburg och behandlas med Spinraza i Tyskland.

Vårdrekommendationerna för spinal muskelatrofi (SMA)

Publikationen och information om sjukdomen. SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom), SMA II, SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom), SMA IV Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy” från 2018 Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1 Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care Diagnosis and management of spinal muscular atrophy:… Att fortsätt läsa

Kostenfreier molekulare Gentests für spinale Muskelatrophie (SMA)

Die Spinale Muskelatrophie ist eine neurodegenerative, autosomal-rezessive Erkrankung und ist der Genetik Killer Nummer 1 bei Säuglingen und Kleinkindern. Durch den Mangel des SMN-Protein können keine Signale mehr von den Nerven an den Muskeln gesendet werden. Muskeln werden schwach und atrophiere. Krank ist der Nerv – jedoch nicht der Muskel. Diese… Att fortsätt läsa