Nya säkerhetsdata från SUNFISH del 1 och molekyl RG7916 vid patienter med typ 2 eller 3 spinal muskulatrofi

Roche meddelar positiva säkerhetsdata från den kliniska fas 2/3-studie med läkemedelskandidaten och molekyle RG7916 på AAN2018 -kongressen We have previously presented an early analysis of SUNFISH Part 1, which showed that RG7916 administration results in a dose-dependent increase in full-length SMN2 mRNA and a concomitant decrease in SMN2Δ7 mRNA. Recent… Att fortsätt läsa

Roche veröffendlicht neue Informationen über laufende Studien von RG7916 bei SMA Typ I, II , III

Liz schrieb bereits in Schwedisch darüber. Roche hat ein aktuelles Update über die laufende Studien über das Molekül RG7916 veröffendlicht Die Medizin wird oral verabreicht und in Roche Studie gibt es auch Erwachsene Patienten mit SMA Typ 3, (25 Jahre) die daran teilnehmen. RG7916 ist ein SMN2-Spleißmodifikator und wird in… Att fortsätt läsa

Roche släpper stor uppdatering på de två molekylerna RG7916 och OLESOXIME – pågående studier

Roche släpper ut en stor uppdatering på Firefish för typ 1 SMA- Fas 2 ska till att börja. Rekrytering för Firefish Del 2 har börjat i Belgien, Frankrike och Italien. JEWELFISH/strong> är en studie som undersöker säkerhet och tolerans hos RG7916 hos personer med SMA typ 2 och 3 som… Att fortsätt läsa

Roche bringing patient support for spinal muscular atrophy

Roche is developing the new generation of treatment for spinal muscular atrophy. With its molecule RG7916, which is administered as a syrup, it is painless as a lumbar puncture. This molecule overcomes the blood-brain barrier. This drug has the advantage,it reaches both the organs and tissues in the body as… Att fortsätt läsa