Drenge med muskelsvind SMA II søger pædagog KILDEN Børne- og Ungeunivers

Rebild Kommune
Har du lyst til at være forhjul og baghjul for en dreng med muskelsvind?

Pr. 1. september søger vi en stabil og ansvarsbevidst pædagog med stærke relationskompetencer og lyst til at arbejde som personlig hjælper for en dreng på 7 år med diagnosen SMA II. Kerneopgaven er at støtte og varetage drengens behov i den tid han er i skole og SFO hver dag. Du skal indgå i tæt samarbejde og være vidensformidler og bindeled mellem skolen og hjemmet og indgå i tæt samarbejde med fysioterapeut i forbindelse med drengens fysiske behov samt indgå i netværkssamarbejde med andet fagpersonale. Du vil have daglig mødetid på Terndrup skole og i SFO’en ‘Tumleren’.

Jobfunktionen indebærer at du:

hjælper med alle drengens praktiske og fysiske behov
strukturerer dagligdagen og arbejdsmetoder i forhold til fag og hjælpemidler
laver udspænding og træningsøvelser med drengen dagligt
forbereder drengen på dagsprogram og evt. ændringer
støtter og guider drengen i sociale relationer
deltager i teammøder ad hoc med lærere og pædagoger og pædagogisk leder.
Vi forventer, at du:
Er uddannet pædagog
Er bevidst om egne værdier og grænser
Har erfaring med at arbejde med børn med specielle behov
Er god til at skabe relationer
Har en anerkendende og positiv tilgang til andre
Er en stærk samarbejdspartner på tværs af faggrupper
Har gode kommunikative kompetencer både på skrift og i tale
Kan sætte grænser på en positiv måde
Kan se dig selv i et job hvor du følger drengen gennem hele hans skoletid
Kan og vil udvikle dig og lære i takt med drengens behov og udvikling.
Kendskab til og erfaring med at arbejde med børn med SMAII er en fordel men ikke et krav. Der vil være en overleverings periode på ca. en uge i forbindelse med opstarten.