Fysioterapi og trening hos voksne med muskelsykdom

Muskelsvakhet er det som primært forbindes med muskelsykdom med ulik distribusjon i hver undergruppen. Man skiller ofte mellom proksimal og distal muskelsvakhet. I tillegg kan svekkelse av rygg- og magemuskulatur være betydelig ved enkelte diagnoser

Smerter hos pasienter med arvelige muskelsykdommer er lite studert, men beskrives ofte av pasientene selv.

Les hele rapporten her

Limb girdle muskeldystrofi

Tagged , , . Bookmark the permalink.
Mia

About Mia

Mamma till tre barn och tvillingarna, en av tvillingarna min äldsta son har SMA Type I-II. Jag arbetar som undersköterska inom akutsjukvården

One Response to Fysioterapi og trening hos voksne med muskelsykdom

  1. Tack det var så bra och informativ 👍🙂