Hur många som fått tillgång till nusinersen (Spinraza) i Sverige – (Nationella behandlingsrådet för Spinraza i Sverige)

Uppdatering av NSMA om Spinraza i Sverige
Expertgruppen som godkänner individer för start av Sprinraza har idag ingen ”backlog”, de träffas regelbundet och den processen fungerar väl. Göteborg laddar upp ca 2 individer per månad, medan Stockholm ännu inte har någon regelbunden uppladdningstakt.

Behandlingsrådet för Spinraza är utsett av NT-rådet och består av läkare från respektive sjukvårdsregion. Läkarna är barn- och vuxenneurologer med bred kompetens inom området sällsynta diagnoser och har erfarenhet av horisontella prioriteringar. Regionrepresentanterna har adjungerat experter på SMA till rådet.

Av NT-rådet utsedda regionala representanter

Adjungerade kliniska experter på SMA

Patientuppgifter

Följande information fylls i och tillhandahålls behandlingsrådet inför bedömning om patienten kan behandlas med Spinraza. Informationen ska vara avidentifierad.

Inför behandling med Spinraza 2018-01-26

Stockholm-Gotland

Ricard Nergårdh ordförandeStockholms läns landsting

ricard.nergårdh@ki.se

page2image3804296720

Södra

Jesper Petersson Region Skåne

Jesper.Petersson@skane.se

Västra

Ralph Bågenholm
Västra Götalandsregionen

ralph.bagenholm@vgregion.se

Uppsala-Örebro

Eric Stenninger Region Örebro län

eric.stenninger@regionorenbrolan.se

 

Norra

Bettina Herm
Region Jämtland-Härjedalen

bettina.herm@regionjh.se

 

Norra

Jenny Backlin
Västerbottens läns landsting

jenny.backlin@vll.se

Sydöstra

Johan Wahlström Region Östergötland

johan.wahlstrom@regionostergotland.se

 

 

Christoffer Ehrstedt

Helgi Hjartarson

Thomas Sejersen

Erik Eklund

NT-rådet säger ja till Spinraza

Nusinersen (Spinraza) rekommenderas enbart för barn och ungdomar under 18 i Sverige

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.
Liz Andersson

About Liz Andersson

Att besöka min andra bloggar Att leva med reumatoid artrit

Comments are closed.