Norge publicerar reglerna för Spinraza-behandling (Från 0-18 år)

Barn med spinal muskelatrofi (SMA) som får Spinraza / Nusinersen.

Och de är

Patienter med SMA typ 1
• Patienten ska inte ha tydliga och ihärdiga symptom på SMA från födseln (det vill säga att han inte har SMA-typ 0)
• Patienten ska ha en SaO2> 95% utan hjälpventilation (inklusive CPAP) eller ytterligare syre.
• Patienten måste ha minst 2 kopior av SMN 2-genen

Patienter med SMA typ 2
• Patienten är inte beroende av assisterad ventilation eller syre för SaO2> 95%
• Patienten har minst 2 kopior av SMN 2-genen

Patienter med SMA typ 3
• Barn med SMA typ 3 och dokumenterade symtom före ålder 3 (typ 3a) kan vara berättigade till behandling enligt samma kriterier och bedömning i vissa fall som barn med SMA typ 2

Läs hela listan och den här spännande artikeln från Dagensmedisin.no

Tagged . Bookmark the permalink.
Liz Andersson

About Liz Andersson

Att besöka min andra bloggar Att leva med reumatoid artrit

Comments are closed.