Norge publicerar reglerna för Spinraza-behandling (Från 0-18 år)

Barn med spinal muskelatrofi (SMA) som får Spinraza / Nusinersen. Och de är Patienter med SMA typ 1 • Patienten ska inte ha tydliga och ihärdiga symptom på SMA från födseln (det vill säga att han inte har SMA-typ 0) • Patienten ska ha en SaO2> 95% utan hjälpventilation (inklusive … Fortsätt läsa Norge publicerar reglerna för Spinraza-behandling (Från 0-18 år)