Nusinersen (Spinraza) rekommenderas enbart för barn och ungdomar under 18 i Sverige

När NF-rådet, som bistår landstingen med rekommendationer gällande nya läkemedelsterapier, meddelade sitt beslut om att Spiranza ska användas som standard medicin för SMA-sjuka, var glädjen stor.

Emma Elliott diagnostiserades med SMA typ II när hon var 13 månader gammal

Men förhoppningen om en framtid grusades snabbt för 26-åriga Emma Elliot Jönsson, då beslutet endast visade sig gälla barn och ungdomar under 18 år.

Haken har varit priset. 800 000 kronor för en behandling, vilket innebär flera miljoner per patient och år.

Läs mer

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.
Liz Andersson

About Liz Andersson

Att besöka min andra bloggar Att leva med reumatoid artrit

Comments are closed.