Leitline: Diagnosestellung und Behandlung bei SMA Patienten

Die klinische Behandlung bei Patienten mit SMA sollte an ihren jeweiligen gegen- wärtigen Funktionsstatus angepasst sein und nicht an ihre ursprüngliche Einteilung. Deshalb wird bei den folgenden Empfehlungen auf den gegenwärtigen Funktionsstatus, „Sitzen nicht möglich“, „Sitzen möglich“, „Gehfähig“ Bezug genommen. „Sitzen nicht möglich“ heißt, dass die Kinder gegenwärtig nicht in… Att fortsätt läsa

Lösenordsskyddad: Urinary incontinence in children with Spinal Muscular Atrophy

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Gåstöd och gåstol R82 Mustang

Reklam För barn med särskilda behov, gåstol med säte R82 Mustang. Mustang är ett gånghjälpmedel med användbarhet och flexibilitet som stimulerar barnets utveckling på ett sätt som inga andra hjälpmedel.De olika storlekarna passar barn från 1 års ålder till ungdomar upp till en längd på 170 cm. Läs mere etac