Räty kamp för rullstol

Räty med spinal muskelatrofi typ 2 har kämpat för en nytt rullstol för flera månader. Sätet är brutet på en gammal rullstol.

Elektronisk hjälpmedel måste godkännas genom sjukvård. Räty säger att hon ännu inte fått ett tydligt svar på den nya rullstolen. Är han godkänd eller inte?

Det här är inte ett enskilda falll, fler och fler patienter måste kämpa för sina rättigheter

Läs mer

Lucas from Finland gets Spinraza

Tagged , , , . Bookmark the permalink.
Liz Andersson

About Liz Andersson

Kære Gæster! Jeg hedder Liz og har kronisk polyartrit selv siden barndommen og taler fra erfaring. I øvrigt arbejder jeg inden for mit fagområde som grafisk designer inden for reumatologi. I min fritid elsker jeg fotografering. Jeg ønsker dig meget læselyst. ######## Kära Gäster! Mitt namn är Liz och jag har kronisk polyartrit sedan barndomen och talar från erfarenhet. Samtidigt jag jobbar också som grafisk designer formgivare inom reumatologi. På min fritid älskar jag fotografering.

Comments are closed.