Rekommendation ataluren (Translarna) i Sverige

NT-rådet rekommenderar landstingen att avstå från nyinsättning vid Duchennes muskeldystrofi till dess att en hälsoekonomisk värdering från TLV finns tillgänglig. Patienter som ingått i kliniska studier kan få fortsatt behandling under noggrann uppföljning.

Läs mer

Rekommendationer av nya läkemedlet

Publicerat av

Liz Andersson

Liz Andersson

Kære Gæster! Jeg hedder Liz og har kronisk polyartrit selv siden barndommen og taler fra erfaring. I øvrigt arbejder jeg inden for mit fagområde som grafisk designer inden for reumatologi. I min fritid elsker jeg fotografering. Jeg ønsker dig meget læselyst. ######## Kära Gäster! Mitt namn är Liz och jag har kronisk polyartrit sedan barndomen och talar från erfarenhet. Samtidigt jag jobbar också som grafisk designer formgivare inom reumatologi. På min fritid älskar jag fotografering.

En reaktion på “Rekommendation ataluren (Translarna) i Sverige”

Kommentarer inaktiverade.