Rekommendation ataluren (Translarna) i Sverige

NT-rådet rekommenderar landstingen att avstå från nyinsättning vid Duchennes muskeldystrofi till dess att en hälsoekonomisk värdering från TLV finns tillgänglig. Patienter som ingått i kliniska studier kan få fortsatt behandling under noggrann uppföljning.

Läs mer

Rekommendationer av nya läkemedlet

1 kommentar

Comments are closed.