Vad är Myosit
#11
Dermatomyosit är en kronisk inflammatorisk muskelsjukdom som förekommer hos både barn och vuxna.

Orsaken är okänd, men det anses att dermatomyosit är en autoimmun reumatisk sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret är felaktigt riktat mot kroppens egna vävnader. Vuxna med dermatomyosit kan även ha någon annan autoimmun sjukdom, som till exempel Sjögrens syndrom eller systemisk skleros. Om symtomen uppträder före 16 års ålder kallas den juvenil dermatomyosit, JDM  (juvenil betyder ungdomlig)

Symtom
Dermatomyosit ger muskelsvaghet i den viljemässigt styrda muskulaturen. Svagheten kommer oftast smygande under några veckor upp till månader och ger en successiv försämring av muskelstyrka och funktion i framför allt lår- och överarmsmuskler, med symmetrisk utbredning. Ofta är uthålligheten i musklerna mer nedsatt än kraften

Behandling

I vuxen ålder behövs kontakt med en reumatolog eller neurolog inom vuxensjukvården. Behandlingen med läkemedel hos vuxna inleds med kortison, ofta i hög dos. Kortison dämpar effektivt inflammationen. Förbättringen av muskelstyrkan kommer successivt under en till två månader.

Med immunsuppressiva läkemedel förbättras oftast också hudutslagen, även om till exempel utslagen på händerna kan finnas kvar i många år. Eftersom hudbesvären på kroppen ofta förvärras av solljus bör man avstå från att sola.

Barn med dermatomyosit behöver under uppväxtåren kontakt med ett barnreumatologiskt team på en barnklinik och ofta också med en regionklinik.

Barn med juvenil dermatomyosit behandlas med samma typer av läkemedel som ges till vuxna. Behandlingen inleds med kortison i form av prednisolon i hög dos, som långsamt minskas under ½ - 1 år.

Barn har en större förmåga än vuxna att återhämta muskelstyrka och kondition. En långsiktig komplikation kan vara förkalkningar i hud och muskulatur, men den risken tycks vara mindre i dag med tidigare insatt behandling och noggrann uppföljning av barnen.

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

Publicerat den: 31 Jul, 2018 @ 13:11

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#12
There are many side effects of the medication, Prednisone, that is used to treat myositis diseases, so the patient won’t stay on it for long.

Scientists and doctors are still looking for alternative medicines that are more effective and less harmful.

Watch the newest video from Dr. Eleni Tiniakou, a physician at the Johns Hopkins Myositis Center, explains the treatment options for Dermatomyositis.

Publicerat den: 3 Aug, 2018 @ 07:33

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#13
Exercising, avoiding the sun, and maintaining a relatively stress-free lifestyle are three ways to stay healthy and avoid flares.

Watch the last episode of this five-part video series with Dr. Eleni Tiniakou, a physician at the Johns Hopkins Myositis Center, explains the steps to living a normal life after a Dermatomyositis diagnosis.

Publicerat den: 5 Aug, 2018 @ 10:26

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#14
Antisynthetase syndrome is a chronic autoimmune condition and belongs to the subcategory myositis, that affects the muscles. The symptoms can vary but may include muscle inflammation, muscle weakness, difficulty breathing, loss of appetite and joint pain

In this episode, Dr. Christopher Mecoli, a physician in the Johns Hopkins Division of Rheumatology, digs into the complicated nature of Antisynthetase Syndrome.

Publicerat den: 7 Aug, 2018 @ 06:33

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#15
Heart 
[Image: attachment.php?aid=97]

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind afholdt en temadag om myositis


Myositis er en inflammatorisk sygdom i skeletmuskel og tilhører derfor også autoimmune sygdomme.. Rehabiliteringscenter for muskelsvind afholdt et mødes om den seneste forskning.
Læs mere

Publicerat den: 28 Sep, 2018 @ 11:02

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#16
The experts of the Johns Hopkins Rheumatology Department in Baltimore are publishing another exciting study "Myositis Patients, Caregivers, and Healthcare Providers Weigh-in About "

Both patients and providers rated muscle symptoms as their top domain. In general, patients from different countries were in agreement on which domains were most important to them. One notable exception was that patients from Sweden and the Netherlands ranked lung symptoms significantly higher compared to other countries including the United States and Australia.

Publicerat den: 12 Nov, 2018 @ 12:02

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#17
This study was performed to find out whether subsets of adult dermatomyositis patients, characterized by antibodies, are at increased risk for these skin eruptions. Read more at Johns Hopkins

Publicerat den: 13 Nov, 2018 @ 13:17

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#18
Thank you Liz Shy


Proffession: Jag arbetar som rehabkonsult  (hjälpmedel)
"I am don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP Heart

Reply
#19
Please feel free and meet Brianna with Myositis.
At the age of 16 I was Brianna diagnosed with Myositis, an autoimmune disorder that attacks muscles.
Here we go
Heart Heart

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#20
Am 11 Mai 2019 findet in Göttingen der Medzinisch-Wissenschaftliche Kongress  statt. Im Anschluss daran folgt der Patienten- Symposium statt. Unter anderem sind die neusten Erkenntnisse über Myositis

Die Anmeldung dazu ist geöffnet , Registierung bitte beim DGM


Proffession: Jag arbetar som rehabkonsult  (hjälpmedel)
"I am don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP Heart

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)