Senaste från Norden
#61
Min kropp, mine grenser

På FFMs landsmøte i 2017 kom det ønske om at foreningen måtte prøve å få til et prosjekt med fokus på grensesetting i forhold til egen kropp. Prosjektet har avviklet en erfaringsamling hvor deltagerne har bidratt med sine erfaringer. Heftet ble utviklet etter bearbeidelse av foredragene og brukererfaringene fra samlingen.

Last ned som pdf på FFM

Vi (Mia + Jag) är föräldrar till ett pojke med SpinalMuskelAtrofi typ I-II
Att jobba som frilansarkitekt i U.S, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland

Shy Varje morgon börjar en ny del i ditt liv
Låt den början, bli riktigt bra idag

Reply
#62
Heart


Proffession: Jag arbetar som rehabkonsult  (hjälpmedel)
"I am don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP Heart

Reply
#63
och ett fantastiskt inlägg # publikationer Shy

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#64
Det är en bra lösning!

Ny definition av sällsynta diagnoser skjuts upp med ett år i Norge

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#65
Sad


Proffession: Jag arbetar som rehabkonsult  (hjälpmedel)
"I am don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP Heart

Reply
#66
[Image: Finland.png]

There has been a hard and orderly debate on Spinraza as to whether such a drug is needed for such disabled children when it is so expensive! I believe that children are just as likely to get the youngest and best treatment as adults are to say that the neurology chief Tuire Lähdesmäki in hospital Turi, Finland.

Siiri was diagnosed with SMA at 18 months ago. The girl's mobility has been significantly improved. According to the parents, her daughter would hardly be alive without her injections. Siiri is one of the few children with Lucs in Finland to get the Spinraza

#Spinraza #Finland #SpinalMuskelAtrofi #Behandling


Proffession: Jag arbetar som rehabkonsult  (hjälpmedel)
"I am don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP Heart

Reply
#67
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser

En av dem benämns personlig service och boendestöd och ska ge stöd till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.

En annan ny insats som föreslås benämns förebyggande pedagogiskt stöd och riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen.

Den tredje nya insatsen benämns personligt stöd till barn och syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.  

Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022.

Ta del av "Översyn av insatser enligt LSS" SOU 2018:88 på regeringen.se
Pressträff: Utredare presenterar LSS-utredningen
Assistans är frihet! Rädda LSS!
uppdateras 21.02.2019
Andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov för personlig assistans

#LSS

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#68
Triple-Thumbs Agree, well written

Vi (Mia + Jag) är föräldrar till ett pojke med SpinalMuskelAtrofi typ I-II
Att jobba som frilansarkitekt i U.S, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland

Shy Varje morgon börjar en ny del i ditt liv
Låt den början, bli riktigt bra idag

Reply
#69
Vi håller tummarna Venner

Vi (Mia + Jag) är föräldrar till ett pojke med SpinalMuskelAtrofi typ I-II
Att jobba som frilansarkitekt i U.S, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland

Shy Varje morgon börjar en ny del i ditt liv
Låt den början, bli riktigt bra idag

Reply
#70
SMA Finland is looking for freelance volunteer,  what do you think ladies and gentleman. Venner
Join in and support SMA Finland.

www.smafinland.fi

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 7 Guest(s)