Vær opmærksom på overdosering med methotrexat
#1
Inden for det sidste år har styrelsen modtaget tre hændelser, der har medført indlæggelse. Patienterne har ved indlæggelserne været knoglemarvpåvirkede og har haft en behandlingskrævende infektion, og i et enkelt tilfælde var hændelsen fatal.

Methotrexat er et lægemiddel, som ved overdosering kan være livsfarligt. Når du håndterer methotrexat, er det derfor vigtigt, at du er særligt opmærksom.

stps.dk

8/09/2017

Ny kampagne skal forebygge fejl med methotrexat

Efter en række tilfælde af overdosering af gigtmidlet methotrexat lancerer Styrelsen for Patientsikkerhed og Apotekerforeningen nu en kampagne, som er rettet særligt mod de medarbejdere, der doserer methotrexat til borgere på plejecentre og i hjemmesygeplejen.

"I'm don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP Heart

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)