Näringsbehandling av patienter med spinal muskelatrofi
#11
Thank you ladies for answering the question..  Heart
Våra föräldrar här har en så fantastisk initiativ. Venner

(11.02.2019, 17:36)Bente Wrote: Our doctor once said you can give your child everything about the feeding tube.
Is it important that it is pureed meals, High-energy diet to avoid malnutrition.
Our child got diarrhea from the normal tube feeding. My wife cooks therefore rich in vitamins, light and tasty. Meanwhile, we also use the recipes from Liz with the sweet potato soup. Very nice that we are such fantastic people here to help each other. Love this forum. Thank you Liz Triple-Thumbs

Thank you Bente, Im flattered.. Shy

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply
#12
I've learned that we're not supposed to mix foods, that to blah like peas, cabbage. We do it smoothies with milk, soy milk btw alpro. Beetroot, sweet potatoes, melons. banana. We avoid everything with acid what you have in orange. Shy
Reply
#13
Andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov för personlig assistans

Idag, torsdagen den 21 februari, remitterar regeringen en promemoria med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen innebär att behov av hjälp med andning och sondmatning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. I LSS-lagen framgår vilka grundläggande behov den enskilde kan få hjälp med men det saknas idag bestämmelser om hjälp vid andning och sondmatning. Det innebär att personer som har sådana behov inte får det heltäckande stöd som personlig assistans syftar till.      

Läs hela pressmeddelande
SVT -  LSS-stöd för sondmatning
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser

Liz Photopage
Instagram

Att acceptera vad som händer
och låt trollen i ljuset, kanske du borde att tro mer på dig själv
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)