Studie om känslan inför att börja använda rullstol

Inför behovet att använda rullstol, har en tankeväckande intervjustudie gjorts på Rehab Station Stockholm med stöd från Neurofonden. Studien visade att det är viktigt att få möjlighet att känslomässigt bearbeta behovet av rullstol samt att få både praktisk och teoretisk kunskap om hur den kan användas. Studien fokuserar på hur personer med diagnosen ms, multipel skleros uppfattar den nya livssituationen där rullstol ingår. Läs mer

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.
Liz Andersson

About Liz Andersson

Att besöka min andra bloggar Att leva med reumatoid artrit

Comments are closed.