Anette med SMA Type 3 – Konstutställning i Åsane Center/Norge

Anette med SMA Type 3 kämpar för Spinraza. Norge har bara godkänt det för barn med typ 1. Vuxna som Anette har glömts och kämpar för sin rätt till behandling. För Anette är målning en terapi. Hennes bilder kan du se den 1-3. november på Åsane center i Norge. Läs mer… Att fortsätt läsa