Studie om känslan inför att börja använda rullstol

Inför behovet att använda rullstol, har en tankeväckande intervjustudie gjorts på Rehab Station Stockholm med stöd från Neurofonden. Studien visade att det är viktigt att få möjlighet att känslomässigt bearbeta behovet av rullstol samt att få både praktisk och teoretisk kunskap om hur den kan användas. Studien fokuserar på hur… Att fortsätt läsa