Beslutsforumet säger att SMA-läkemedlet Spinraza är reserverat för barn, men Norge gör ett nytt beslutt. De säger nej till åldersgräns

Stort vitt beslut från Norge. Ingen åldersgräns vid behandling med Spinraza mot spinal muskelatrofi Dagens vilkår for bruk av nusinersen (Spinraza) bygger på eksisterende kunnskap om effekt ved ulike typer spinal muskelatrofi og for ulike aldersgrupper. Vilkårene kan endres gitt at det foreligger dokumentasjon som viser god nok effekt/nytte og kostnadseffektivitet… Att fortsätt läsa