Drenge med spinal muskelatrofi (SMA) type II søger hjælper til deltids

Familien har fået bevilliget hjælp 20 timer om ugen, som skal fordeles som følger: mandag-fredag kl. 5.45-7.45, mandag og onsdag kl. 15.00-19.00 og fredag kl. 15.00-17.00. Du vil både komme til at hjælpe drengen op om morgenen og gøre ham klar til at komme i skole, samt tilbringe tid med ham om eftermiddagen og lave forskellige aktiviteter, som I planlægger sammen.

Da opgaven er ny hos Olivia Danmark, skal vi ansætte et nyt hold – ca. 3 hjælpere – der kan dække de 20 timer. Det betyder, at du vil blive ansat til ca. 6 timer pr. uge. Der ligger ikke noget fast vagtrul, så vagterne kan fordeles ud fra dine

Jobfunktionen indebærer at du:

Når du er på vagt, er det en del af din opgave at køre drengen til eller fra skole. Nogle eftermiddage kan du tage med drengen i zoologisk have, skoven, biografen eller en anden hyggelig aktivitet uden for hjemmet. Drengen skal også følges til legeaftaler med venner. Ansøgning og kontak

Hvem kan hjælpe Line med et job?

Drenge med muskelsvind SMA II søger pædagog KILDEN Børne- og Ungeunivers

Nikolaos med muskelsvind fra Esbjerg mister livsvigtig hjælp, når de bliver 18!

og jeg undrer mig, stop livet efter den 18. fødselsdag! Hvorfor miste denne unge mand sin BPA-hjælper! Læs hele historien

Problemet er, at alle aftaler med kommunen om hjælpemidler, støtte og uddannelse bortfalder, når unge med handicap fylder 18 år. Kommunen skal nemlig på ny tage stilling til, hvilken støtte det unge menneske har behov for. Det behøver som sådan ikke at være et problem. Men på grund af usmidige overgange mellem den kommunale børne- og voksenforvaltning opstår der alvorlige eksempler på familier, som pludselig står uden livsnødvendig hjælp.

2018: En række nye love træder i kraft i handicapområdet

2018: En række nye love træder i kraft i handicapområdet

Hold øje med de vigtigste nye love inden for handicapområdet. En stor debat i år var BPA-regulering. Desuden skal kommunerne redde BPA-systemer kommet under pres. Mange kommunerne er tvunget til at spare. Derfor forsøger man at begrænse antallet af BPA-brugere. Læs mere hos Muskelsvindfonden

Drenge med muskelsvind SMA II søger pædagog KILDEN Børne- og Ungeunivers

Rebild Kommune
Har du lyst til at være forhjul og baghjul for en dreng med muskelsvind?

Pr. 1. september søger vi en stabil og ansvarsbevidst pædagog med stærke relationskompetencer og lyst til at arbejde som personlig hjælper for en dreng på 7 år med diagnosen SMA II. Kerneopgaven er at støtte og varetage drengens behov i den tid han er i skole og SFO hver dag. Du skal indgå i tæt samarbejde og være vidensformidler og bindeled mellem skolen og hjemmet og indgå i tæt samarbejde med fysioterapeut i forbindelse med drengens fysiske behov samt indgå i netværkssamarbejde med andet fagpersonale. Du vil have daglig mødetid på Terndrup skole og i SFO’en ‘Tumleren’.

Jobfunktionen indebærer at du:

hjælper med alle drengens praktiske og fysiske behov
strukturerer dagligdagen og arbejdsmetoder i forhold til fag og hjælpemidler
laver udspænding og træningsøvelser med drengen dagligt
forbereder drengen på dagsprogram og evt. ændringer
støtter og guider drengen i sociale relationer
deltager i teammøder ad hoc med lærere og pædagoger og pædagogisk leder.
Vi forventer, at du:
Er uddannet pædagog
Er bevidst om egne værdier og grænser
Har erfaring med at arbejde med børn med specielle behov
Er god til at skabe relationer
Har en anerkendende og positiv tilgang til andre
Er en stærk samarbejdspartner på tværs af faggrupper
Har gode kommunikative kompetencer både på skrift og i tale
Kan sætte grænser på en positiv måde
Kan se dig selv i et job hvor du følger drengen gennem hele hans skoletid
Kan og vil udvikle dig og lære i takt med drengens behov og udvikling.
Kendskab til og erfaring med at arbejde med børn med SMAII er en fordel men ikke et krav. Der vil være en overleverings periode på ca. en uge i forbindelse med opstarten.