Cytokinetik presenterar nya resultat från den fas II kliniska studien av Reldesemtiv vid patienter med typ II, II IV , spinal muskelatrofi

Den kliniska studien utformades för att undersöka effekter av reldesemtiv, en snabbverkande skelettmuskel troponinaktivator i nästa generation (FSTA), på flera mått av muskelfunktion vid ambulatoriska och icke-ambulatoriska patienter med SMA. Studien omfattade 70 patienter, 39 i kohort 1 och 31 i kohort 2. Patienter (typ III eller typ IV) och… Att fortsätt läsa

CK-2127107: Klinisk studie i fas 2 hos patienter med SMA typ II, typ III eller typ IV-sjukdom

Cytokinetics genomför en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II-studie hos patienter med SMA som är utformad för att fastställa potentiella farmakodynamiska effekter av en suspensionformulering av CK-2127107 efter 8 veckor av oral dosering i var och en av två kohorter på 36 patienter med typ II, typ III eller typ IV-sjukdom…. Att fortsätt läsa