Årets influensakampanj startar nu: Vaccination mot influensa och pneumokocker

Därför är det viktigt att patienter med kroniska sjukdomar till mottagningen för vaccination. Läs mer SMA-medvetenhet: Resa med SMA och med personlig assistans