Hästsadel med huvudstöd för funktionshindrade med speciella behov