Medicinrådet anbefalingen vedrørende nusinersen til også at omfatte børn med SMA type 2, som opfylder en række kriterier.

Medicinrådet anbefaler Spinraza til børn under 6 år  med SMA type 2 under følgende kriterier Børn med SMA type 2, som opfylder følgende kriterier: • mindst 2 SMN2-kopier • alder ved symptomdebut maks. 24 måneder • maks. 4 års sygdomsvarighed ved opstart af behandling • ingen assisteret ventilation udover natligt behov… Att fortsätt läsa