Studie om känslan inför att börja använda rullstol

Inför behovet att använda rullstol, har en tankeväckande intervjustudie gjorts på Rehab Station Stockholm med stöd från Neurofonden. Studien visade att det är viktigt att få möjlighet att känslomässigt bearbeta behovet av rullstol samt att få både praktisk och teoretisk kunskap om hur den kan användas. Studien fokuserar på hur… Att fortsätt läsa

Armstöd kan användas av personer med ALS, SMA, MS och reumatism

Dynamiska armstöd från carewarekompagniet.dk används gradvis i många olika yrken och det är alltid nytt. Armstöd kan användas av personer med ALS, SMA, MS och reumatism Pige med muskelsvind www.carewarekompagniet.dk Hvilken armstøtte passer til børn med Muskelsvind?

Off Label in Multiple sclerosis treatment with MabThera

MabThera/Rituxan is a drug used to treat rheumatoid arthritis and is not improved with other types of medications, only in combination with MTX (methotrexat) Now shows MabThera great success in MS treatment. New publication from colleagues from Norway confirm this. 231 pasienter får nå rituksimab «off label» for MS i… Att fortsätt läsa