Norsk legemiddelhåndbok > G26 Sjeldne diagnoser

Norsk legemiddelhåndbok fikk et nytt kapittel om sjeldne diagnoser og spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom Behandling av SMA Nusinersen ASO binder til SMN2-genet og tillater at ekson 7 spleises inn og fører til økt produksjon av funksjonelt, fullengde SMN-protein fra SMN2-genet. Medikamentet gis intratekalt. Spinal muskelatrofi… Att fortsätt läsa