Rikshospitalet teste alle nyfødte for spinal muskelatrofi (SMA)

Ansvarlige på nyfødtscreeningen på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus forbereder en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om utvidet såkalt nyfødtscreening. – Nå har det kommet en målrettet behandling. Alle undersøkelser viser at jo tidligere du starter behandling, jo bedre går det. Målet er å oppdage sykdommen tidlig før den skadelige prosessen… Att fortsätt läsa

Behandlingen med Spinraza för SMA har börjat på Oslos universitetssjukhus, barnkliniken

men det fortsätter på andra större sjukhus med kompetens. Läs gårna mer på FFM Utfordringer med oppstart av behandling Det er foreløpig besluttet at alle skal starte behandlingen på Oslo Universitetssykehus, Barneklinikken, men man skal etter hvert videreføre behandlingen på andre større sykehus med kompetanse. FFM vet at OUS har… Att fortsätt läsa