Nusinersen/Spinraza shows the effectiveness in children older than 7 months

This show a new Cohort study. That is no secret anymore. Children and adults benefit from Spinraza, recent studies show this again We treated 33 children ranging in age from 8.3 to 113.1 months between December 2016 and May 2017. All patients were alive and were continuing treatment at M6…. Att fortsätt läsa

Hur många som fått tillgång till nusinersen (Spinraza) i Sverige – (Nationella behandlingsrådet för Spinraza i Sverige)

Uppdatering av NSMA om Spinraza i Sverige Expertgruppen som godkänner individer för start av Sprinraza har idag ingen ”backlog”, de träffas regelbundet och den processen fungerar väl. Göteborg laddar upp ca 2 individer per månad, medan Stockholm ännu inte har någon regelbunden uppladdningstakt. Behandlingsrådet för Spinraza är utsett av NT-rådet och… Att fortsätt läsa