Senast uppdaterad av AveXis om viktiga utvecklingar i SMA-behandling av typ 1, 2 och 3

Det är inget nytt, men vi vill påminna om pågående kliniska utvecklingsprogrammet från AveXis 👇 Göteborg är en av studiecentren. AveXis SPRINT – Brev Kliniske genstudier i USA og Europa til SMA Type 1-3 Första patienrdos i fas 3 försök av AvXS 101