AveXis, Inc. och Novartis lämnar in ansökan om registrering av AVXS-101 för Spinal Muskelatrofi Typ I under 9 månader

AveXis, Inc. och Novartis lämnar in ansökan om registrering av AVXS-101 för Spinal Muskelatrofi Typ I under 9 månader Vi gratulerar och det här är en stor milstolpe i behandlingen av spinal muskelatrofi Läs mer om de senaste AveXis-uppdateringarna om olika studier AveXis kliniske genstudier i USA og Europa til SMA… Att fortsätt läsa

Augusti är månaden då SMA uppmärksammas runt om hela världen; Tillgång till spinraza för alla

Detta är också en del av det. SMA och behandling med det enda godkända läkemedlet för SMA. Det finns länder som Danmark och Kanada som kämpar så hårt. Detta är ett ansikte av många. Tillgång till spinraza. Braelynn är 2 och en halv och diagnostiserades med typ 2 SMA vid… Att fortsätt läsa

Medicinrådet anbefalingen vedrørende nusinersen til også at omfatte børn med SMA type 2, som opfylder en række kriterier.

Medicinrådet anbefaler Spinraza til børn under 6 år  med SMA type 2 under følgende kriterier Børn med SMA type 2, som opfylder følgende kriterier: • mindst 2 SMN2-kopier • alder ved symptomdebut maks. 24 måneder • maks. 4 års sygdomsvarighed ved opstart af behandling • ingen assisteret ventilation udover natligt behov… Att fortsätt läsa

This is the new SMA: Boy with SMA Type 2 is running, standing , sitting, lifting alone under Spinraza

This is a miracle 💓 Boy with SMA Type 2 is running, standing and sitting, lifting alone. This is only possible with early treatment from birth with Spinraza. This is the new face from spinal muscular atrophy (SMA) 💪 #AdgangTilSpinrazaForAlle #AccessToSpinraza Typical brothers playing. But can you believe one of… Att fortsätt läsa