Vårdrekommendationerna för spinal muskelatrofi (SMA)

Publikationen och information om sjukdomen. SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom), SMA II, SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom), SMA IV Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy” från 2018 Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1 Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care Diagnosis and management of spinal muscular atrophy:… Att fortsätt läsa