Vårdrekommendationerna för spinal muskelatrofi (SMA)

Publikationen och information om sjukdomen. SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom), SMA II, SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom), SMA IV Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy” från 2018 Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1 Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care Diagnosis and management of spinal muscular atrophy:… Att fortsätt läsa

Highlights of key demographic and clinical characteristics of SMA members

Highlights of key demographic and clinical characteristics of SMA members. Interesting new study from Cure SMA – ”An overview of the Cure SMA membership database: Highlights of key demographic and clinical characteristics of SMA members. Results : A total of 1,966 individuals with SMA were included in the analysis. Of these… Att fortsätt läsa

Allt om Spinal muskelatrofi

Medicinsk information om Spinal muskelatrofi Spinal muskelatrofi – SMA (I och II , III), är en grupp medfödda sjukdomar där de motoriska nervcellerna i förlängda märgen och ryggmärgen bryts ner i fosterstadiet. Nedbrytningen leder till muskelsvaghet och muskelförtvining, det vill säga atrofi. SMA drabbar 3-4 barn per 100 000 födda…. Att fortsätt läsa