Liz-Rheumatology Blog

Nordens största blogg för människor med autoimmun sjukdomen och en blogg om reumatiska sjukdomar. Vi är sjuk, men vi lever och älskar livet. De som lever med reumatoid artrit vet att smärta kan vara smärtsam och isolerande. Min blogg är en av de äldsta bloggarna där ute. Vi är ett folk från hela Skandinavien, Tyskland, Österrike, Schweiz, som lever med många olika former av reumatism. Min blogg kopplar samman sjukdom, vardagsliv, jobb och familj med reumatoid artrit.

Those living with rheumatoid arthritis, know that pain can be really painful and isolating. My blog is one of the oldest blogs out there. We are a folk from all over Scandinavia, Germany, Austria, Switzerland, who have been living with many different forms of rheumatism. My blog connects disease, everyday life, job and family with Rheumatoid Arthritis.

©1999-2020
Liz Rheumatology Blog

Sommar, sol och värme är något bra, men inte för läkemedel

Typiska sommaren är förknippad med höga temperaturer. Vi hade redan 35 ° förra veckan och solen brinner obevekligt från himlen. Idag är det igen mer än 33 °.

Därför uppmärksam på hur du lagrar din medicin. Läsa informationen i bipacksedel om hur du lagrar läkemedlet på rätt sätt.

Förvaring av läkemedel i höga temperaturer kan påskynda nedbrytningen av den aktiva substansen vilket kan leda till försämrad effekt. Janusinfo

Fortsätt och njut av sommaren