Liz-Rheumatology Blog

Nordens största blogg för människor med autoimmun sjukdomen och en blogg om reumatiska sjukdomar. Vi är sjuk, men vi lever och älskar livet. De som lever med reumatoid artrit vet att smärta kan vara smärtsam och isolerande. Min blogg är en av de äldsta bloggarna där ute. Vi är ett folk från hela Skandinavien, Tyskland, Österrike, Schweiz, som lever med många olika former av reumatism. Min blogg kopplar samman sjukdom, vardagsliv, jobb och familj med reumatoid artrit.

Those living with rheumatoid arthritis, know that pain can be really painful and isolating. My blog is one of the oldest blogs out there. We are a folk from all over Scandinavia, Germany, Austria, Switzerland, who have been living with many different forms of rheumatism. My blog connects disease, everyday life, job and family with Rheumatoid Arthritis.

©1999-2020
Liz Rheumatology Blog

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg Instagram