Categories
Revmatologi

NT-rådets rekommendation till Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare

NT-rådets rekommendation till Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare

NT-rådet rekommenderar landstingen
– att i valet mellan Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare, i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar. Vid förskrivning på recept är Enbrel (etanercept) mest kostnadseffektivt i dagsläget. Regionala upphandlingar kan göra att andra produkter är mer kostnadseffektiva via rekvisitionshantering.
– att i valet mellan Olumiant och Xeljanz i första hand välja Olumiant som är det mest kostnadseffektiva alternativet av JAK-hämmarna. När det finns medicinska skäl är Xeljanz ett alternativ till Olumiant.
– att följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

Den 27. mars 2019
Den rekommenderade dosen av tofacitinib (Xeljanz) bör inte överskridas när läkemedlet används för behandling av ledgångsreumatism. https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2019/riskforblodproppilungaochdodsfallvidforhogdosavtofacitinib

By Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior

Följ mig, tack!

Liz - Fotoblogg
Spelblogg

One reply on “NT-rådets rekommendation till Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare”

Nytt detaljer

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/xeljanz-article-20-procedure-xeljanz-be-used-caution-all-patients-high-risk-blood-clots_en.pdf

„ These recommendations follow the PRAC’s review of an ongoing study (study A3921133) in patients with rheumatoid arthritis and an increased risk of cardiovascular disease. This study showed an increased risk of blood clots in deep veins and in the lungs with both the 5 mg and 10 mg twice daily doses of Xeljanz as compared with patients taking TNF-inhibitors. The PRAC also re-assessed additional data from earlier studies. All data combined showed that the risk of blood clots was higher in patients taking Xeljanz, especially with the 10 mg twice daily dose and in those being treated for an extended period. Results also showed a further increased risk of serious and fatal infections in patients older than 65 years of age.
The product information for Xeljanz will now be updated with new warnings and recommendations based on data from the study and will list blood clots as an uncommon side effect occurring in between 1 in 1,000 and 1 in 100 patien

Comments are closed.