Rikshospitalet teste alle nyfødte for spinal muskelatrofi (SMA)

Ansvarlige på nyfødtscreeningen på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus forbereder en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om utvidet såkalt nyfødtscreening.
– Nå har det kommet en målrettet behandling. Alle undersøkelser viser at jo tidligere du starter behandling, jo bedre går det. Målet er å oppdage sykdommen tidlig før den skadelige prosessen har kommet så langt og dermed hindre at skaden utvikler seg, sier Terje Rootwelt, professor og klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg