Hur många som fått tillgång till nusinersen (Spinraza) i Sverige – (Nationella behandling)

Uppdatering av NSMA om Spinraza i Sverige

Expertgruppen som godkänner individer för start av Sprinraza har idag ingen ”backlog”, de träffas regelbundet och den processen fungerar väl. Göteborg laddar upp ca 2 individer per månad, medan Stockholm ännu inte har någon regelbunden uppladdningstakt.

Behandlingsrådet för Spinraza är utsett av NT-rådet och består av läkare från respektive sjukvårdsregion. Läkarna är barn- och vuxenneurologer med bred kompetens inom området sällsynta diagnoser och har erfarenhet av horisontella prioriteringar. Regionrepresentanterna har adjungerat experter på SMA till rådet.

Av NT-rådet utsedda regionala representanter
Adjungerade kliniska experter på SMA
Patientuppgifter
Följande information fylls i och tillhandahålls behandlingsrådet inför bedömning om patienten kan behandlas med Spinraza. Informationen ska vara avidentifierad.
Inför behandling med Spinraza 2018-01-26
Stockholm-Gotland
Ricard Nergårdh ordförandeStockholms läns landsting
ricard.nergårdh@ki.se

Södra
Jesper Petersson Region Skåne
Jesper.Petersson@skane.se
Västra
Ralph Bågenholm
Västra Götalandsregionen
ralph.bagenholm@vgregion.se
Uppsala-Örebro
Eric Stenninger Region Örebro län
eric.stenninger@regionorenbrolan.se

Norra
Bettina Herm
Region Jämtland-Härjedalen
bettina.herm@regionjh.se

Norra
Jenny Backlin
Västerbottens läns landsting
jenny.backlin@vll.se
Sydöstra
Johan Wahlström Region Östergötland
johan.wahlstrom@regionostergotland.se

 
Christoffer Ehrstedt
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Helgi Hjartarson
Karolinska Universitetsjukhuset, Stockholm
Thomas Sejersen
Karolinska Universitetsjukhuset, Stockholm
Erik Eklund
Skånes universitetssjukhus

Om Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg
Det här inlägget postades i Genetische Erkrankungen. Bokmärk permalänken.