Först biverkningar av SPINRAZA. Biogen rapporterats om 5 fall av hydrocephalus

Spinal Muskelatrofi: Först biverkningar av SPINRAZA. Biogen rapporterats om 5 fall av hydrocephalus

Detta är den senaste uppdateringen av Biogen[/color], Biogen informerar Spinraza får nya etiketter. Spinraza orsakar inte hydrocephalus, vilket aldrig kunde detekteras i kliniska prövningar med Spinraza.
Biogen är engagerade inom SMA och vill fortsätta övervaka säkerheten i pågående kliniska prövningar.
Varför släppte EMA sin nya uppdatering? [/b]Varför finns det redan på etiketter i andra länder?
EMA granskade relevanta marknadsdata och slog fast att ämnet skulle läggas till varningarna och försiktighetsåtgärderna.

Uppdatering 2018-08-03

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Spinraza. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Spinraza ska användas.
Praktisk information om hur Spinraza ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.