Spinraza (nusinersen): kommunicerande hydrocefalus utan samband med meningit eller blödning har rapporterats

Kommunicerande hydrocefalus utan samband med meningit eller blödning har rapporterats hos patienter, inklusive barn med SMA som behandlats med Spinraza. Vissa av de behandlades genom inläggning av ventrikuloperitoneal shunt (VPS).
  • Patienterna/vårdare ska informeras om tecken och symtom på hydrocefalus innan behandlingen med Spinraza inleds och ska söka vård vid: långvariga kräkningar eller huvudvärk, oförklarligt nedsatt medvetande och ökat huvudomfång hos barn.
  • Patienter med tecken och symtom som tyder på hydrocefalus ska utredas vidare.
  • Vid nedsatt medvetandegrad ska förhöjt intrakraniellt tryck och infektion uteslutas.
  • Det finns begränsad information om den fortsatta effekten av Spinraza när en VPS implanterats. Läkarna ska noga övervaka och utvärdera patienter som fortsätter att få Spinraza efter inläggning av VPS.
  • Patienterna/vårdare ska informeras om att risker och fördelar med Spinraza när det ges till patienter med VPS inte är kända.
En kort beskrivning av de fem fall som rapporterats fram till 6 juli 2018:
  • En 4 månader gammal flicka med SMA typ 1 som fått tre doser av Spinraza inkom med förstorat huvudomfång och letargioch diagnostiserades med kommunicerande hydrocefalus. Likvorprov visade inga tecken på infektion. Patienten fick en VPS inopererad. Patienten behandlas fortfarande med Spinraza.
  • En 6 månader gammal pojke med SMA typ 1 som fått fyra doser av Spinraza uppvisade tecken på förhöjt intrakraniellt tryck med nystagmus och spänd fontanell. Kommunicerande hydrocefalus med betydande förstoring av hjärnans ventriklar konstaterades. Vid magnetisk resonanstomografi av ryggraden sågs inga tecken på lesioner med masseffekt eller blödning. En VPS opererades in. Patienter behandlas fortfarande med Spinraza.
  • En 3 år gammal pojke med SMA typ I hade fått två doser av Spinraza när MRT av hjärnan visade kommunicerande hydrocefalus. Ingen behandling gavs för hydrocefalus och patienten följs upp på neurokirurgisk klinik. Behandlingen med Spinraza avbröts.
  • En 5 månader gammal pojke med SMA typ I som fått fyra doser av Spinraza inkom med makrocefali och diagnostiserades med kommunicerande hydrocefalus. Likvorprov visade inga tecken på infektion. Som behandling har patienten ett externt ventrikulärt drän (EVD) och väntar på VPS. Patienten behandlas fortfarande med Spinraza.
  • https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/forskrivning/DHPC/Spinraza%20(nusinersen)%202018-07-31%20DHPC.pdf

Om Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg
Det här inlägget postades i Genetische Erkrankungen. Bokmärk permalänken.